Տպավորություններս նախակրթարանում 2

Այսօր նախակրթարանում պրակտիկաս անցկացրի 5տ. երեխաների հետ։ Երեխաներին պատմեցինք հեքիաթ՝ “Կարմիր գլխարկը”։ Իսկ հետո երեխաները վերարտադրեցին հեքիաթը և միմյանց պատմեցին։ Դրանից հետո գույները ասեցին, հաշվեցին և նկարեցին։ Եկավ ճաշի ժամը՝ երեխաները ճաշեցին և պառկեցին քնելու։

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Տպավորություններս նախակրթարանում

՛՛Մխիթար Սեբաստացի՛՛ կրթահամալիրում պրակտիկաս անցկացրի նախակրթարանում 2-4 տ. երեխաների հետ: Առավոտյան մուտքի մոտ կանգնած ժպիտով դիմավորում էի բոլոր երեխաներին: Երեխաներին սովորեցնում ենք գույները, թվերը, աջ և ձախ ձեռքերը և այլն, կազմակերպում Առավոտյան ծես:

Մանվակարժության մասին

Image result for մանկավարժության թեմաներ

ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՈՒՍՈՒՑՉԻԴԵՐԱՍԱՆԱԿԱՆ ԴԵՐԱՍԱՆԱԿԱՆ ԴԵՐԱՍԱՆԱԿԱՆԱՐՎԵՍՏԸ՝ ԱՐՎԵՍՏԸ՝ ԱՐՎԵՍՏԸ՝ ԵՐԵԽԱՅԻ ԵՐԵԽԱՅԻԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆԳՈՐԾՈՆ

Վերջին ժամանակներս հասունանում է այն պատկերացումը, որ մանկավարժական
կրթությունը ոչ միայն գիտելիքների, վերլուծական տրամաբանության և
գործունեության տարբեր ձևերի յուրացում է, այլև մշակույթի, բարոյական և հոգևոր
արժեքների մեջ ներթափանցում, ակամա մասնակցություն դրանց ստեղծմանը և
զարգացմանը: Այսօր մանկավարժն ավելին է, քան տեղեկություն հաղորդողը, նա
անձի մշակույթի ու հոգևոր դաստիարակության առաջնորդ է: Շարունակել կարդալ “Մանվակարժության մասին”